Vianoce sú sviatky radosti, pokoja, ale aj darčekov. Sú však medzi nami aj takí, ktorí okrem vľúdneho úsmevu na tvári žiaden darček nečakajú. A preto sa zamestnanci spoločnosti TIPOS rozhodli usporiadať vianočnú zbierku pre seniorov.

V náročných časoch posledných týždňov a mesiacov sa viacerí ocitli v nezávidiac hodnej situácií. Špeciálne to platí o našich starkých, z ktorých mnohí strávia Vianoce bez svojich príbuzných v domovoch sociálnych služieb.

Aj preto zamestnanci TIPOS-u zorganizovali v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom zbierku pre seniorov, aby ich prekvapili a potešili niekedy malým, no od srdca cieleným darčekom.

Počas dvoch týždňov sme vyzbierali 5 veľkých krabíc so stovkami produktov ako knihy, kozmetika, hygienické potreby, krížovky, ale aj drobné osobné priania vo forme pohľadníc.

Následne sme všetky darčeky odovzdali pracovníkom BSK zo sekcie sociálnych služieb, ktorí ich doručia tam, kde sú najviac potrebné.

Pevne veríme, že aj vďaka ochote a láskavosti zamestnancov TIPOS-u budú mať tí najzraniteľnejší čo najpríjemnejšie vianočné sviatky.