TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  je pripravená aj na situácie, ktoré by jej hráčom komplikovali proces uplatňovania a výplaty výhier v dôsledku aktuálnej situácie spojenej so šírením vírusovej nákazy. V žiadnom prípade sa výhercovia nemusia obávať, že by v dôsledku objektívnej prekážky (akou je napr. nútený pobyt mimo územia SR alebo karanténne opatrenie) prišli o svoju výhru.

Ako si môžu hráči podať lotériu z domu?

Na podanie loterií z domu existujú viaceré možnosti. Jednou z nich je možnosť podať stávku cez herňu eTIPOS.sk, kde je potrebné sa registrovať (registráciu požaduje zákon o hazardných hrách). Druhou možnosťou je podať stávku cez SMS pomocou mobilného telefónu.

Kde si môžu hráči vyzdvihnúť výhru?

Hráči si stále môžu uplatniť nárok na výhru v sume do 3 500 € na zberných miestach (ak sú otvorené), alebo na poštách. Vyplatenie výhier je možné aj v sídle spoločnosti, od 1.6. 2020 každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. ale len v pondelok, v stredu a v piatok, a to vždy od 10.00 do 14.00 hod. V sídle spoločnosti sa vyplácajú aj výhry nad 3 500 €. (aktualizované 27.5.2020)

TIPOS vypláca výhry každý pracovný deň

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. oznamuje hráčom – výhercom, že od 1. júna 2020 bude upravený prevádzkový čas pracoviska, kde sú hráčom vyplácané výhry.

Od júna si hráči budú môcť dať vyplatiť svoje výhry v bratislavskom sídle spoločnosti TIPOS na Brečtanovej 1 v dňoch pondelok až piatok, a to v čase od 8.00 do 15.00 hod.

V prípade otázok kontaktujte infolinku spol. TIPOS na číslach 18 177 alebo 18 277, príp. napíšte mail na info@tipos.sk. (aktualizované 27.5.2020)

TIPOS vypláca výhry v pondelok, v stredu a v piatok

V bratislavskom sídle spoločnosti TIPOS na Brečtanovej 1 sa prevádzkový čas pracoviska, ktoré hráčom vypláca výhry, upravil nasledovne: Od 17. marca 2020 do odvolania sú výhry vyplácané len v pondelok, v stredu a v piatok, a to vždy od 10.00 do 14.00 hod. (aktualizované 27.5.2020)

Hráči o svoje výhry neprídu ani pre karanténne opatrenia

V prípade uplatnenia nároku na výhru nad 15 000 EUR, keď platný Herný plán vyžaduje návštevu sídla spoločnosti TIPOS, ale výherca sa nemôže z objektívnych dôvodov dostaviť v určenej lehote do sídla spoločnosti TIPOS, je vhodné kontaktovať infolinku spoločnosti TIPOS na číslach 18 177 alebo 18 277, prípadne mailom na adresu info@tipos.sk, či cez kontaktný formulár. Pracovníci spol. TIPOS výhercov usmernia, ako majú v takýchto prípadoch postupovať. Infolinka je k dispozícií pre hráčov každý deň od 7:00 do 22:00 hod. od 8.00 do 18.00 hod. (aktualizované 13. 5. 2020).

V obmedzenom režime je aj infolinka

Infolinka už nie je v obmedzenom režime a je k dispozícii každý deň od 7:00 do 22:00 hod. na tel. čísle 18177 alebo 18277. (aktualizované 13. 5. 2020)

Od 17. marca 2020 je k dispozícií každý deň od 8.00 do 18.00 hod., a to na rovnakom telefónnom čísle 18177 alebo 18277. Z dôvodu preťaženosti linky vás prosíme, aby ste svoje otázky smerovali cez email na adresu info@tipos.sk, či cez kontaktný formulár.